12 Mar2020

Radiowa Trójka

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powinien zdać Polakom raport o stanie przygotowania państwa do walki z koronawirusem i dostępności testów.