Skip to main content

Polska w Unii Europejskiej

18 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

1 maja przez lata był symbolem braku wolności i suwerenności, a od 18 lat jest dokładnie odwrotnie. Ci, którzy pamiętają tamte czasy, muszą przypominać, nie tylko dziś, że nic nie jest dane raz na zawsze.