Skip to main content

Święto Konstytucji 3 maja

Wspominamy twórców Konstytucji 3 maja. Jesteśmy dumni z tego, co zrobili wtedy, ale wiemy też, że jesteśmy im winni nie tylko pamięć, ale także wielką wiarę w to, że to, co zrobili wtedy, będzie trwać przez następne lata i wieki.

Wiwat Maj, 3 Maj!

Konstytucja 3 maja - druga na świecie, pierwsza w Europie to symbol walki Polaków i Polski o podmiotowość, niepodległość i suwerenność. Wtedy się nie udało, ale przez dziesięciolecia, przez cały XIX i XX wiek, walcząc o wolną Polskę myśleliśmy o 3 Maja. Myśleliśmy o Konstytucji, o tym, co wtedy udało się zrobić.

Dzisiaj w wolnej Polsce, w wolnej Europie marzymy o tym, żeby tę wolność zachować. Wiemy, że trzeba wiele zrobić, żeby ją obronić. Najlepszym symbolem, tak ważnym symbolem dla nas, jest to, co dzisiaj dzieje się w Ukrainie, za naszą wschodnią granicą. Tam też walczą o wolność, walczą o niepodległość, walczą o najważniejsze rzeczy. Walczą o to, żeby być we wspólnocie europejskiej. Bądźmy razem z nimi dzisiaj w tych dniach. Pamiętając, przywołując 3 Maja jako symbol tego, co wielkie. Wielki dzień w historii Rzeczypospolitej, z którego wyciągamy inspiracje na następne dni, na następne lata.

Bądźmy dzisiaj wszyscy razem!