Skip to main content

25. Rocznica uchwalenia Konstytucji RP

25 lat temu uchwalono najważniejszy akt prawny w Polsce

25 lat temu uchwalony został najważniejszy akt prawny w Polsce - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, filar demokratycznego państwa prawa. Prawdziwe państwo prawa to państwo, w którym zapisy konstytucji są przestrzegane, a nie podważane.