Skip to main content

Rocznica wyborów 4 czerwca

4 czerwca 1989 r. rozpoczął ostatni etap upadku komunizmu w Polsce. Demokracja, suwerenność i wolność potwierdzone obecnością w Unii Europejskiej i NATO były konsekwencją tych wyborów i tego, co nastąpiło po nich.