Skip to main content

Wspólnie z Marszałek Senatu w Radzie Najwyższej Ukrainy

Dzisiaj towarzyszę Marszałek Senatu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej w czasie wizyty w Kijowie, podczas której Pani Marszałek wystąpiła w Radzie Najwyższej Ukrainy. Spotkaliśmy się również z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem, a na początku wizyty upamiętniliśmy poległych składając wiązankę kwiatów przy Ścianie Pamięci Poległych za Ukrainę.