Skip to main content

Spotkania z włodarzami Miękini i Wiszni Małej

Dzisiejsze spotkania regionalne rozpoczęliśmy z Markiem Łapińskim, radnym sejmiku dolnośląskiego, w Miękini. Rozmowa z burmistrzem Janem Marianem Grzegorczynem dotyczyła pozyskiwania inwestycji. Nowe inwestycje to nowe miejsca ...

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI