Skip to main content

25. Rocznica uchwalenia Konstytucji RP

25 lat temu uchwalono najważniejszy akt prawny w Polsce

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI