Skip to main content

42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

42 lata temu, 13 grudnia 1981 r., w Polsce został wprowadzony stan wojenny. Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Internowano działaczy NSZZ „Solidarność” na czele z jego przewodniczącym Lechem Wałęsą.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI