Skip to main content

Express Biedrzyckiej

W #ExpressBiedrzyckiej: Prokuratura powinna sprawdzić, jaki jest związek pracowników spółek Skarbu Państwa importujących LPG i polityków #PiS. Czy ma to jakiś związek z wynikiem wczorajszego głosowania, którym Sejm zablokował sankcje wobec Rosji? To należy natychmiast wyjaśnić.