Skip to main content

Radiowa Trójka

Nie ma potrzeby głosowania nad odwołaniem Marszałka Senatu prof. Tomasz Grodzki . Senat działa sprawnie, skutecznie kontroluje projekty ustaw głosowane w Sejmie, które bywają legislacyjnymi bublami. Taki wniosek to próba zburzenia paktu senackiego.