Skip to main content

tłit WP

W #Tłit: Kabaretowa wypowiedź Sasina i amatorszczyzna polityków #PiS jest szkodliwa. WEF w Davos jest bardzo ważne ze względu na kontekst rozmowy o sytuacji w Ukrainie. Musi nam zależeć, żeby Polska była centrum pomocy dla odbudowywanej Ukrainy po zakończonej wojnie i musimy dobrze to przeprowadzić. To jest niezbędne, żebyśmy mogli liczyć, że polska gospodarka, polskie firmy będą miały w tym sprawczy udział. Musimy być dobrym ambasadorem przyłączenia Ukrainy do UE.