Skip to main content

w sprawie strategii Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczącej działań podczas pandemii

Szanowny Panie Ministrze,

znajdujemy się w krytycznej sytuacji szczytu pandemii. Jak widać, Ministerstwo Edukacji i Nauki nie było jednak przygotowane na drugą falę pandemii, nie jest widoczna żadna strategia działań. Jednakże trzeba działać i próbować zapanować nad obecną sytuacją, a także przygotować się na kilka potencjalnych przyszłych wariantów. Załóżmy dwa scenariusze:

- wypracowana zostanie skuteczna szczepionka na wirusa - jest to perspektywa dobrych kilku miesięcy, zanim będziemy zaszczepieni w większości populacji,

- szczepienie nie będzie w stanie wytworzyć trwałej odporności (mamy przecież informacje o ponownych zakażeniach).

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jaka jest strategia Ministerstwa Edukacji i Nauki na wypadek wystąpienia poszczególnych scenariuszy?

2. Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby nastąpił bezpieczny powrót do szkoły i jakie zostaną przeprowadzone działania mające na celu zapobiegnięciu wystąpienia ponownie obecnej krytycznej sytuacji?

3. Czy przeprowadzona została analiza czynników ryzyka przed rozpoczęciem bieżącego roku szkolnego? Jeżeli tak, to proszę o jej przedstawienie. Jeżeli nie, to dlaczego tak niezbędna i ważna analiza nie została przeprowadzona?

4. Czy przeprowadzona została ewaluacja w trakcie trwania edukacji stacjonarnej bieżącego roku szkolnego? Jeżeli tak, to proszę o jej przedstawienie. Jeżeli nie została przeprowadzona, to z jakiego powodu?

5. Jakie metody badawcze i źródła informacji służą Ministerstwu Edukacji i Nauki do wypracowania nowych modeli działania?

6. W jaki sposób Ministerstwo Edukacji i Nauki zamierza ograniczyć liczbę kontaktów społecznych przy ewentualnym powrocie uczniów do edukacji stacjonarnej, zakładając, że poszczególni nauczyciele w celu uzupełnienia etatu pracują niejednokrotnie z ponad 500 uczniami w kilku szkołach? Warto uzupełnić, że chodzi m.in. o przedmioty artystyczne, których realizacja w formie zdalnej jest nieefektywna.

7. W przypadku pozostania w edukacji zdalnej przez dłuższy czas, jaką Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało strategię na ograniczenie wykluczenia społecznego i edukacyjnego? Jaką mają państwo strategię na wspieranie zdrowia psychicznego dzieci i rodziców, na których przeniesiona została znaczna część odpowiedzialności za edukację swoich dzieci?

8. Jaką strategię w zakresie monitorowania realizacji programów nauczania opracowało Ministerstwo - z jakich narzędzi korzysta lub zamierza korzystać, jakie narzędzia zapewnią wiarygodne informacje zwrotne? Po konsultacji z doświadczonymi nauczycielami otrzymałam informacje, że obecna sytuacja to sytuacja, w której brak realizacji podstawy w całości stanowi sygnał do wszczęcia kontroli. Zdaniem nauczycieli Ministerstwo wprowadza działania, które mają na celu zwiększenie poczucia zagrożenia nauczycieli, w wyniku czego uzyskuje się zafałszowane dane. Również sposób pozyskiwania danych od uczniów jest niewiarygodny, bo w przypadku obecnego systemu premiującego uczniów z wyższymi ocenami strategia uzyskiwania tych wyższych ocen wspiera zachowania nieuczciwe. Nie istnieje też jakiekolwiek narzędzie, które można by wykorzystać przy założeniu kontaktu zdalnego, które pozwalałoby zapewnić wysoką wartość tej informacji zwrotnej.

9. Według otrzymanych przeze mnie informacji koncepcja baniek szkolnych została odrzucona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, w związku z tym nie stanowi przynajmniej wariantu rezerwowego na wypadek wystąpienia sytuacji z poszczególnych bardziej negatywnych scenariuszy. Dlaczego koncepcja ta została odrzucona?

10. Jak wygląda harmonogram, który określi, jakie będą możliwe działania w odpowiednich momentach w zależności od aktualnej sytuacji pandemicznej (oczywiście z założeniem, że może on ulegać modyfikacjom w zależności od aktualnej sytuacji pandemicznej czy decyzji prezesa Rady Ministrów oraz ministra zdrowia)? Proszę o jego przejrzyste przedstawienie.

Z poważaniem

Marta Golbik
Poseł na Sejm RP

INTERPELACJA 14446

Zgłaszający: Marta Golbik, Kinga Gajewska, Krystyna Szumilas, Elżbieta Gapińska, Ewa Kołodziej, Mateusz Bochenek, Michał Gramatyka, Małgorzata Kidawa-Błońska, Michał Jaros, Grzegorz Schetyna, Jarosław Urbaniak, Anna Wasilewska, Monika Wielichowska