Skip to main content

Interpelacja w sprawie przywrócenia możliwości wspólnego rozliczania się dla samotnych rodziców sprawujących opiekę naprzemienną nad dzieckiem

Szanowny Panie Premierze!

W związku z przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 marca br. do biur poselskich wpływają prośby o interwencję od rodziców, którzy sprawują naprzemienną opiekę nad dzieckiem. Największe obawy wzbudza art. 1 pkt 4e, który stanowi: „Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 4c, nie ma zastosowania do osoby, która wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym, w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku z którą obydwojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981 i 2270)”.

Zapis ten w sposób jednoznaczny wyklucza osoby sprawujące opiekę naprzemienną ze wspólnego rozliczania się jako osoby samotnie sprawujące opiekę. W ocenie zainteresowanych byłoby słuszne, aby ww. rodzicom została zwrócona możliwość rozliczania się na zasadzie przyznania im w sposób równy tego, co otrzymują samotni rodzice z opieki naprzemiennej, podobnie jak przyznawane jest świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+". Jak zaznaczają osoby proszące o interwencję, taka forma rozliczeń byłaby sprawiedliwa i zapobiegałaby jakimkolwiek nierównościom podatkowym.

Z uwagi na obecnie występujący brak możliwości wspólnego rozliczania się dla samotnych rodziców sprawujących opiekę naprzemienną wprowadzenie rozwiązania systemowego, które byłoby przychylne rodzicom w systemie podatkowym, w taki sposób, aby jednego rodzica nie stawiać w sytuacji gorszej od pełnych rodzin lub małżeństw, powinno być rzeczą oczywistą. Osoby wychowujące dziecko w systemie naprzemiennym, które prowadzą oddzielne gospodarstwo domowe, ponoszą oddzielne koszty utrzymania dzieci i powinny być traktowane w taki sam sposób jak drugie z rodziców.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:

1. Jakie rząd zamierza podjąć działania w celu przywrócenia wspólnego rozliczania się dla samotnych rodziców sprawujących opiekę naprzemienną lub innego rozwiązania w systemie podatkowym, które będzie przychylne osobom samotnie wychowującym dziecko i nie będzie ich stawiać w sytuacji gorszej od pełnych rodzin lub małżeństw?

2. Kiedy można spodziewać się odpowiednich przepisów w tym zakresie?

Z poważaniem

Małgorzata Pępek
Poseł na Sejm RP

INTERPELACJA 32791

Zgłaszający: Małgorzata Pępek, Piotr Adamowicz, Tomasz Aniśko, Urszula Augustyn, Mateusz Bochenek, Jerzy Borowczak, Piotr Borys, Małgorzata Chmiel, Janusz Cichoń, Zofia Czernow, Eugeniusz Czykwin, Barbara Dolniak, Waldy Dzikowski, Joanna Frydrych, Krzysztof Gadowski, Kinga Gajewska, Elżbieta Gapińska, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Tomasz Głogowski, Marta Golbik, Cezary Grabarczyk, Krzysztof Grabczuk, Rafał Grupiński, Riad Haidar, Agnieszka Hanajczyk, Iwona Hartwich, Klaudia Jachira, Maria Małgorzata Janyska, Michał Jaros, Joanna Jaśkowiak, Dariusz Joński, Małgorzata Kidawa-Błońska, Joanna Kluzik-Rostkowska, Ewa Kołodziej, Paweł Kowal, Iwona Maria Kozłowska, Michał Krawczyk, Robert Kropiwnicki, Wojciech Król, Marek Krząkała, Henryka Krzywonos-Strycharska, Gabriela Lenartowicz, Katarzyna Lubnauer, Artur Łącki, Magdalena Łośko, Jagna Marczułajtis-Walczak, Aleksander Miszalski, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Sławomir Neumann, Małgorzata Niemczyk, Tomasz Piotr Nowak, Mirosława Nykiel, Marzena Okła-Drewnowicz, Tomasz Olichwer, Paweł Olszewski, Katarzyna Osos, Paweł Papke, Krzysztof Piątkowski, Katarzyna Maria Piekarska, Paweł Poncyljusz, Monika Rosa, Grzegorz Rusiecki, Jakub Rutnicki, Grzegorz Schetyna, Krystyna Sibińska, Tomasz Siemoniak, Bartłomiej Sienkiewicz, Krystyna Skowrońska, Waldemar Sługocki, Bogusław Sonik, Marek Sowa, Franciszek Sterczewski, Andrzej Szewiński, Adam Szłapka, Tomasz Szymański, Cezary Tomczyk, Małgorzata Tracz, Robert Tyszkiewicz, Jarosław Wałęsa, Marta Wcisło, Ryszard Wilczyński, Mariusz Witczak, Anna Wojciechowska, Urszula Zielińska, Piotr Benedykt Zientarski, Tadeusz Zwiefka