Skip to main content

Interpelacja w sprawie budowy obwodnicy Strzelina w ramach "Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030"

Szanowny Panie Ministrze,

13 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia "Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030". Program finansowany jest ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Rząd wskazał, że na Dolnym Śląsku mają zostać wybudowane obwodnice Głogowa, Kaczorowa, Legnicy, Międzyborza, Milicza, Oławy i Złotego Stoku. Na liście tej nie znalazł się Strzelin. Natomiast obwodnica tego miasta w ciągu drogi krajowej nr 39 została wpisana na listę zadań możliwych do realizacji, co daje podstawę do rozpoczęcia prac przygotowawczych.

Inwestycja w postaci obwodnicy Strzelina jest bardzo potrzebna mieszkańcom. Droga krajowa nr 39 przebiega przez centrum miasta, gdzie krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 395. Trzeba podkreślić, że stwarza to wiele uciążliwości, ale również niebezpieczeństw dla pieszych. W miejscu, gdzie krzyżują się wspomniane drogi (rondo przy pl. 1 Maja), natężenie ruchu sięga poziomu nawet kilkudziesięciu tysięcy pojazdów na dobę.

Dodatkowymi czynnikami zwiększającymi ruch samochodowy w Strzelinie są licznie zlokalizowane w powiecie kopalnie bazaltu, granitu czy żwiru. W konsekwencji tego transport ciężarowy zmuszony jest do przejazdu przez centrum miasta. Dodatkowo trzeba zauważyć, że droga krajowa nr 39 stanowi alternatywny objazd autostrady A4 - tak często nieprzejezdnej ze względu na wypadki lub remonty.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy prowadzone są aktualnie jakiekolwiek prace przygotowawcze ws. budowy obwodnicy Strzelina?
  2. Czy Ministerstwo Infrastruktury prowadzi rozmowy z samorządem gminy Strzelin w sprawie tej budowy?
  3. Czy lista zadań możliwych do realizacji w ramach "Programu budowy 100 obwodnic" będzie wdrażana? Jeśli tak, to proszę o odpowiedź na pytanie, kiedy i na jakich warunkach.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Schetyna

Interpelacja 33290