Skip to main content

Interpelacja w sprawie waloryzacji stypendiów doktorskich w związku z rosnącą inflacją

Szanowny Panie Ministrze,

po raz pierwszy od września 2000 roku GUS odnotował dwucyfrową dynamikę wskaźnika inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 10,9%. To najwyższy roczny wzrost wskaźnika CPI od lipca 2000 roku i dynamika na dłuższą metę absolutnie nieakceptowalna w rozwiniętym i cywilizowanym kraju. Wysoka inflacja wiąże się, co jest powszechną wiedzą, ze wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie - wynagrodzenia oraz świadczenia nie mają już takiej wartości, jaką miały jeszcze kilka miesięcy temu.

Z problemem wzrostu cen mierzą się też doktoranci, którzy otrzymują stypendia. Obecnie minimalna wysokość stypendium doktoranckiego wynosi: 37% wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa - w 2022 r. 2371,70 zł brutto lub 57% wynagrodzenia profesora - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa - w 2022 r. 3653,70 zł brutto. Oznacza to, że aby móc zachować realną wartość stypendium doktoranckiego, już teraz powinno ono wzrosnąć o około 200 złotych, by zachować ten sam poziom w ujęciu realnym.

Warto podkreślić, że doktoranci nie oczekują wzrostu realnej stawki stypendium, a jedynie utrzymywania tej kwoty na stałym poziomie, czyli corocznego waloryzowania tej kwoty o wskaźnik inflacji. Ponoszą oni ogromne koszty, np. na publikacje artykułów naukowych, których koszt bez zewnętrznego finansowania sięga kilku tysięcy złotych, wizyty studyjne i działania mające na celu zdobycie wiedzy niezbędnej do przygotowania doktoratu w miejscach, do których często trzeba dojechać, a w związku z wyższymi cenami biletów czy paliwa, a także noclegów, jest to coraz trudniejsze. Doktorant, który chce napisać pracę wzorowo, cały swój czas poświęcić musi na badania naukowe i zdobywanie wiedzy, praca na pełen etat mogłaby być utrudnieniem wykonywania tych zadań. Inflacja na poziomie dochodzącym do 11% sprawia, że konieczna jest waloryzacja stypendiów oraz wynagrodzeń w środowisku naukowym o wskaźnik inflacji.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo Edukacji i Nauki zdaje sobie sprawę z faktu, iż wysoki wskaźnik inflacji powoduje wiele trudności dla doktorantów, którzy otrzymują stypendia doktorskie?
  2. Czy Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje waloryzację tych stypendiów, a co za tym idzie wynagrodzeń profesorów akademickich w związku z galopującą inflacją?
  3. Kiedy należy spodziewać się działań ministerstwa w tym zakresie?

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Schetyna

Interpelacja nr 33292