Skip to main content

Interpelacja w sprawie wynagrodzeń pracowników technicznych polskich szpitali

Szanowny Panie Ministrze,

zgodnie z informacjami przekazywanymi przez resort zdrowia, na początku kwietnia Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wprowadzi ona od 1 lipca 2022 roku podwyżki dla etatowych pracowników ochrony zdrowia wynegocjowane w listopadzie w Zespole do Spraw Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego, wbrew Ogólnopolskiemu Komitetowi Protestacyjno-Strajkowemu Pracowników Ochrony Zdrowia.

Projekt przewiduje powiązanie wynagrodzenia pracowników niemedycznych ze średnim wzrostem wynagrodzeń, ale nie wskazuje źródeł ich finansowania. W praktyce to już drugie podwyżki, które nie objęły zawodów niemedycznych, np. pracowników administracji, informatyków, elektryków itp.

Jak sami pracownicy przyznają, ich zarobki to obecnie ok. 2800-3000 zł netto. W czasie najwyższych zachorowań na COVID-19 w Polsce wykonywali wiele zadań, które bezpośrednio mogły narażać ich na niebezpieczeństwo związane z ich stanem zdrowia. Często wchodzili do stref covidowych w szpitalach celem napraw urządzeń dla chorych, tj. myjnie, łóżka, ciśnieniomierze, termometry, pompy strzykawkowe, pompy materacy przeciwodleżynowych, kardiomonitory, respiratory, lampy zabiegowe i operacyjne czy bakterio- i wirusobójcze.

Wiele szpitali publicznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie w stanie sprostać oczekiwaniom płacowym grup zawodowych częściowo pominiętych w projekcie. Lekarze i pielęgniarki bez pracowników technicznych szpitali nie będą mieli możliwości w pełni zająć się pacjentem i korzystać ze sprawnego sprzętu do jego ratowania.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie podaje źródeł finansowania podwyżek dla pracowników technicznych służby zdrowia?
  2. Czy i kiedy Ministerstwo Zdrowia zaproponuje realne podwyżki nie tylko dla pracowników medycznych, ale także dla pracowników technicznych?
  3. W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia planuje w przyszłości kwestię podwyżek lub ewentualnych waloryzacji wynagrodzeń pracowników technicznych szpitali w związku z galopującą inflacją?

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Schetyna

Interpelacja nr 33293

Szanowny Panie Ministrze,

zgodnie z informacjami przekazywanymi przez resort zdrowia, na początku kwietnia Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wprowadzi ona od 1 lipca 2022 roku podwyżki dla etatowych pracowników ochrony zdrowia wynegocjowane w listopadzie w Zespole do Spraw Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego, wbrew Ogólnopolskiemu Komitetowi Protestacyjno-Strajkowemu Pracowników Ochrony Zdrowia.

Projekt przewiduje powiązanie wynagrodzenia pracowników niemedycznych ze średnim wzrostem wynagrodzeń, ale nie wskazuje źródeł ich finansowania. W praktyce to już drugie podwyżki, które nie objęły zawodów niemedycznych, np. pracowników administracji, informatyków, elektryków itp.

Jak sami pracownicy przyznają, ich zarobki to obecnie ok. 2800-3000 zł netto. W czasie najwyższych zachorowań na COVID-19 w Polsce wykonywali wiele zadań, które bezpośrednio mogły narażać ich na niebezpieczeństwo związane z ich stanem zdrowia. Często wchodzili do stref covidowych w szpitalach celem napraw urządzeń dla chorych, tj. myjnie, łóżka, ciśnieniomierze, termometry, pompy strzykawkowe, pompy materacy przeciwodleżynowych, kardiomonitory, respiratory, lampy zabiegowe i operacyjne czy bakterio- i wirusobójcze.

Wiele szpitali publicznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie w stanie sprostać oczekiwaniom płacowym grup zawodowych częściowo pominiętych w projekcie. Lekarze i pielęgniarki bez pracowników technicznych szpitali nie będą mieli możliwości w pełni zająć się pacjentem i korzystać ze sprawnego sprzętu do jego ratowania.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie podaje źródeł finansowania podwyżek dla pracowników technicznych służby zdrowia?
  2. Czy i kiedy Ministerstwo Zdrowia zaproponuje realne podwyżki nie tylko dla pracowników medycznych, ale także dla pracowników technicznych?
  3. W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia planuje w przyszłości kwestię podwyżek lub ewentualnych waloryzacji wynagrodzeń pracowników technicznych szpitali w związku z galopującą inflacją?

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Schetyna

Interpelacja nr 33293