Skip to main content

Interpelacja w sprawie rozbudowy drogi ekspresowej S8 od Wrocławia do Kłodzka

Szanowny Panie Ministrze,

droga ekspresowa S8 jest kluczową dla Dolnego Śląska inwestycją drogową. Istniejący obecnie odcinek drogi krajowej nr 8 pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem jest szczególnie niebezpieczny - rokrocznie dochodzi na nim do wielu poważnych wypadków samochodowych. Ponadto droga ta prowadzi na południe województwa dolnośląskiego, aż do granicy z Czechami. Z tego względu ma ona nie tylko regionalny, ale również krajowy i europejski charakter.

Dla planowanej rozbudowy drogi ekspresowej S8 wydano póki co decyzje środowiskowe. 16 listopada 2021 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję dla odcinka S8 pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi a Łagiewnikami. 30 sierpnia 2021 roku decyzja taka została wydana dla odcinka między Łagiewnikami a Wrocławiem, a 14 października 2021 roku dla odcinka od Barda do Ząbkowic Śląskich. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje budowę tej drogi w trzech wymienionych powyżej odcinkach.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Na jakim etapie realizacji jest budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław-Kłodzko?
  2. Na kiedy zaplanowane jest ogłoszenie przetargów na poszczególne etapy inwestycji - budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław-Kłodzko?
  3. Czy Ministerstwo Infrastruktury prowadzi rozmowy z lokalnymi samorządami w sprawie tej budowy? Jeśli tak, to z którymi?

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Schetyna

Interpelacja nr 33327