Skip to main content

Interpelacja w sprawie stypendiów doktoranckich

Szanowny Panie Ministrze!

Do biur poselskich z prośbą o interwencję zwraca się środowisko doktorantów pobierających doktoranckie stypendia.

Stypendia doktoranckie mocno tracą na swojej sile nabywczej, biorąc pod uwagę galopującą inflację. A przecież stawka stypendium doktoranckiego uwzględnia nie tyle środki przeznaczone do dyspozycji doktoranta na jego życie, ale także są to zryczałtowane koszty związane z prowadzeniem badań naukowych, które w związku z inflacją gwałtownie rosną. Ze stypendium doktoranci pokrywają koszty obowiązkowych publikacji swoich artykułów naukowych, jeżeli nie otrzymają na to zewnętrznego finansowania. Koszt publikacji jednego artykułu wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Stypendium jest też po to, by pokryć koszty licznych wizyt studyjnych i wizji lokalnych związanych z przygotowaniem doktoratu. W tym przypadku również nastąpił wzrost kosztów podróży i noclegów w wysokości ok. 20-30% rok do roku. Ma również zapewnić komfort spokojnego poświęcenia się przez cztery lata pracy naukowej, co jest nie do pogodzenia z pracą zawodową na pełen etat. Stypendium w wysokości ok. 2000 złotych przez pierwsze dwa lata i około 3000 zł w kolejnych dwóch latach zostało obliczone i wyznaczone w oparciu o wiele kryteriów. Jednak inflacja na poziomie dochodzącym do 10% sprawia, że konieczna jest waloryzacja stypendiów oraz wynagrodzeń w środowisku naukowym o wskaźnik inflacji. Nie są to bynajmniej postulaty podwyżek, a jedynie utrzymania stypendiów na tym samym realnym poziomie.

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy resort przewiduje podniesienie stypendiów doktoranckich i wynagrodzeń profesorów akademickich?
  2. Jakie działania systemowe w zakresie automatycznej waloryzacji stypendiów doktoranckich resort zamierza przyjąć celem zapewnienia stałego realnego poziomu stypendiów wobec zjawiska wysokiej inflacji?
  3. Czy podjęte zostaną działania zmierzające do likwidacji kryterium wieku w kwestii zniżek dla doktorantów korzystających z ulgowych biletów na transport publiczny?

Zgłaszający: Agnieszka Hanajczyk, Piotr Adamowicz, Tomasz Aniśko, Urszula Augustyn, Tadeusz Aziewicz, Mateusz Bochenek, Jerzy Borowczak, Piotr Borys, Borys Budka, Małgorzata Chmiel, Zofia Czernow, Eugeniusz Czykwin, Barbara Dolniak, Waldy Dzikowski, Joanna Fabisiak, Joanna Frydrych, Konrad Frysztak, Krzysztof Gadowski, Aleksandra Gajewska, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Tomasz Głogowski, Marta Golbik, Cezary Grabarczyk, Rafał Grupiński, Iwona Hartwich, Marek Hok, Maria Małgorzata Janyska, Michał Jaros, Joanna Jaśkowiak, Małgorzata Kidawa-Błońska, Joanna Kluzik-Rostkowska, Ewa Kołodziej, Zbigniew Konwiński, Paweł Kowal, Iwona Maria Kozłowska, Michał Krawczyk, Robert Kropiwnicki, Marek Krząkała, Henryka Krzywonos-Strycharska, Maciej Lasek, Gabriela Lenartowicz, Katarzyna Lubnauer, Magdalena Łośko, Jagna Marczułajtis-Walczak, Rajmund Miller, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Dorota Niedziela, Małgorzata Niemczyk, Tomasz Piotr Nowak, Marzena Okła-Drewnowicz, Tomasz Olichwer, Paweł Olszewski, Katarzyna Osos, Paweł Papke, Małgorzata Pępek, Kazimierz Plocke, Agnieszka Pomaska, Paweł Poncyljusz, Jacek Protas, Monika Rosa, Grzegorz Rusiecki, Jakub Rutnicki, Grzegorz Schetyna, Krystyna Sibińska, Tomasz Siemoniak, Krystyna Skowrońska, Waldemar Sługocki, Bogusław Sonik, Marek Sowa, Franciszek Sterczewski, Andrzej Szewiński, Tomasz Szymański, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Cezary Tomczyk, Małgorzata Tracz, Robert Tyszkiewicz, Jarosław Urbaniak, Jarosław Wałęsa, Marta Wcisło, Monika Wielichowska, Mariusz Witczak, Anna Wojciechowska, Urszula Zielińska, Piotr Benedykt Zientarski, Tadeusz Zwiefka

Interpelacja 31565