Skip to main content

Interpelacja w sprawie budowy linii kolejowej nr 95

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na prośbę Stowarzyszenia NIE dla kolei przez Brzeziny przekazuję poniższą interpelację.

W 2018 roku powstała spółka CPK, której powierzono wykonanie projektu i stworzenie Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego integralną część mają stanowić linie kolejowe, w tym istotną linię kolejową nr 95 między Łodzią a Warszawą. Od 2018 roku do dzisiaj, przez 4 lata, nie powstał masterplan, nie są znane dokładna lokalizacja lotniska ani projekty szprych KDP, które zmieniane są przy okazji każdych konsultacji. Prowadzone konsultacje powodują coraz gorsze nastroje wśród osób, które projektem zostaną dotknięte. Obrót nieruchomościami nie został wstrzymany, nie wstrzymano również wydawania pozwoleń na budowę. W wielu miejscach w Polsce zmieniono lokalizacje szprych kolejowych, a przecież poza tymi, którzy wybudowali nowe nieruchomości, są też mieszkańcy, którzy od pokoleń mają swoje domy w tych miejscach. W przypadku wysiedleń sposób ich przeprowadzania musi jednocześnie dawać poczucie bezpieczeństwa i prawo do życia w takich samych warunkach jak przed wysiedleniem.

19 listopada 2021 roku upłynął termin konsultacji dotyczący zmiany ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Konsultacje przeprowadzała spółka CPK, czyli podmiot, który skorzysta na zmianach w kwestii finansowej. Według przekazanych mi informacji w proponowanym projekcie zachodzi prawdopodobnie sprzeczność z art. 21 konstytucji, czyli z zasadą słusznego odszkodowania poprzez likwidację zasady korzyści. Ponadto brak uwzględnienia przeznaczenia nieruchomości wynikającej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy wycenach nieruchomości i naliczania odszkodowania nie powinien mieć miejsca. Projekt zakłada narzucenie rzeczoznawcom majątkowym sposobu wyceny nieruchomości mieszkalnych. W praktyce wykluczy to możliwość wyceny kosztowej, dzięki której możliwe jest uzyskanie wartości odtworzeniowej. Oznacza to ingerencję w niezależność rzeczoznawcy majątkowego i będzie przeszkodą dla właścicieli nieruchomości nietypowych.

Zagrożonych wysiedleniem w mieście i gminie Brzeziny jest ponad 200 domów. Problem wysiedleń na skrajnie niekorzystnych warunkach finansowych będzie dotyczył kilkudziesięciu tysięcy Polaków, ponieważ oprócz miasta i gminy Brzeziny inwestycja dotyczy jeszcze kilkunastu gmin. Natomiast problem uciążliwego sąsiedztwa CPK oraz inwestycji z nim związanych zaburzy spokój kilkuset tysiącom obywateli w Polsce.

Decyzja o opuszczeniu domu, działki, mieszkania zostaje dostarczona pocztą, ze 120-dniowym terminem opuszczenia nieruchomości lub też z rygorem natychmiastowej wykonalności, czyli oddania nieruchomości praktycznie z dnia na dzień. Nierealne jest w tak krótkim czasie znaleźć nowe mieszkanie, załatwić formalności z bankiem (znaczna większość nieruchomości jest w kredycie, w takim przypadku CPK powinno spłacić najpierw hipotekę), zorganizować nowy kredyt na zakup innej nieruchomości.

Wymijające odpowiedzi udzielane przez spółkę CPK doprowadzają do coraz większych napięć społecznych. Koszt projektu wzrósł już siedmiokrotnie, a cel nadal jest niejasny. Spółka nie uwzględnia danych szacunkowych ruchu lotniczego i kolejowego. W sytuacji kiedy okazało się, że lotnisko nie obsłuży 100 milionów pasażerów, zaczęto wskazywać, że lotnisko będzie lotniskiem cargo, następnie po wybuchu wojny w Ukrainie lotnisko, w zamyśle, stało się lotniskiem militarnym. Centralizacja transportu lotniczego i kolejowego w jednym punkcie nie jest w żaden sposób umotywowana pod względem militarnym i pod względem bezpieczeństwa obywateli. Projekt miał być projektem stricte polskim, rządowym, chlubą narodową, a coraz częściej słyszy się o udziale zagranicznym, np. Korei Południowej, gdzie udział zagraniczny miałby sięgać nawet około 49%.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Na jakim etapie są obecnie plany pracy spółki CPK dotyczące budowy portu?

2. Dlaczego mieszkańcy terenów, na których hipotetycznie ma stanąć teren portu, dalej nie są poinformowani o tym, w którym dokładnie miejscu ma być przeprowadzane wysiedlenie?

3. Kiedy mieszkańcy terenów, na których ma stanąć teren portu, otrzymają informacje o rozpoczęciu budowy oraz o ewentualnych wysiedleniach?

4. Dlaczego linie kolejowe, które mają stanowić część CPK, nie mogą być częścią istniejącej już linii kolejowej?

5. Dlaczego, mimo iż od powołania spółki CPK minęło 4 lata, nie zostały podjęte żadne konkretne działania dotyczące budowy, przez co mieszkańcy terenów żyją do tej pory w niepewności?

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Schetyna

Interpelacja 35087