Skip to main content

interpelacja w sprawie wydatkowania środków dla osób z niepełnosprawnościami w ramach programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!"

Szanowna Pani Minister,

200 mln zł z zapowiadanego w 2022 r. przez premiera Mateusza Morawieckiego 1 miliarda dla osób z niepełnosprawnościami zostało przeznaczone na sprzęt, z którego do dziś jeszcze nikt z potrzebujących nie skorzystał. Nieposiadająca kompetencji ani uprawnień do tego typu zakupów Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) kupiła sprzęt bez przetargu, od nieznanych dostawców. Do dziś także nie ujawniła, jaki sprzęt kupiła. RARS nie posiada także uprawnień do prowadzenia wypożyczalni sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami. W całej tej procedurze występuje mnóstwo niedorzeczności i uchybień i w tej chwili nie można powiedzieć, że przytaczane powyżej 200 mln zł zostało dobrze zagospodarowane.

Pozostała część z 1 miliarda zł miała być przeznaczona na mieszkania w ramach programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” oraz na samochody.

W pierwszej połowie lutego miały być ogłoszone wyniki programu Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe, na którego realizację przeznaczono 300 mln zł. Środki te miały umożliwiać zakwaterowanie oraz świadczenie całodobowych usług wspomagających, dostosowanych do indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Z kolei program "Dostępne mieszkania" miał dofinansować zamianę lokalu obarczonego barierami architektonicznymi, a program "Mieszkanie dla absolwenta" - pomóc w wynajęciu mieszkania osobie z niepełnosprawnościami. Na każdy z tych programów przeznaczono po 150 mln zł.

250 mln zł miało dofinansować zakup samochodów przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

W zawiązku z powyższym zwracam się do Pani Minister z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy zostały ogłoszone wyniki programu Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe? Od kiedy, ilu beneficjentów i w jakiej kwocie skorzysta z tego programu?

2. Na jakim etapie realizacji są programy "Dostępne mieszkania" oraz "Mieszkanie dla absolwenta"?

3. Jakie dokładnie działania są finansowane ze środków przeznaczonych na realizację programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”?

4. W jaki sposób, w jakim terminie i w ramach jakich działań jest realizowany program zakupu samochodów przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami?

Z wyrazami szacunku

Anna Wojciechowska

Zgłaszający: Anna Wojciechowska, Henryka Krzywonos-Strycharska, Iwona Maria Kozłowska, Marta Wcisło, Joanna Jaśkowiak, Dorota Niedziela, Joanna Frydrych, Riad Haidar, Piotr Adamowicz, Urszula Augustyn, Małgorzata Pępek, Artur Łącki, Marzena Okła-Drewnowicz, Małgorzata Niemczyk, Andrzej Szewiński, Tomasz Lenz, Franciszek Sterczewski, Ewa Kołodziej, Grzegorz Schetyna

Interpelacja 40779 Odpowiedź