w sprawie konieczności objęcia szczególną opieką psychiatryczną dedykowaną dzieciom i młodzieży chorującym na cukrzycę typu 1

Szanowny Panie Ministrze!

Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje na ogromne braki w dostępie do opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w naszym kraju. Ze względu na moją współpracę z organizacjami zrzeszającymi osoby chorujące na cukrzycę czuję się zobowiązana, aby poruszyć ten szczególny problem powiązania choroby zasadniczej, jaką jest cukrzyca typu 1, z załamaniem psychiki u dzieci i młodzieży z problemami diabetologicznymi.

Dobitnym przykładem może być zaistniała sytuacja, w której nastoletni pacjent chory na cukrzycę typu 1, dodatkowo uzależniony od narkotyków oraz po próbie samobójczej, będący w krytycznym stanie spowodowanym hipoglikemią znalazł się na odwykowym oddziale zamkniętym w jednym ze szpitali dla nerwowo i psychicznie chorych. Nie można oczywiście zarzucić personelowi szpitala wysokich kwalifikacji w zakresie psychiatrii, jednakże w tym szczególnym przypadku ujawniły się braki wiedzy w odniesieniu do zagadnień diabetologicznych. Z pewnością tylko i wyłącznie nieświadomość personelu tego szpitala odnośnie do zagrożeń, jakie niesie ze sobą cukrzyca, spowodowała narażenie pacjenta na powikłania zdrowotne. W tym przypadku z natychmiastową pomocą przyszło Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży z cukrzycą typu 1 „Słodka Jedynka”, które zorganizowało specjalistyczne szkolenie kadry medycznej pod kątem opieki nad pacjentem diabetologicznym.

Dzieci i młodzież będący diabetykami na co dzień borykają się z dyskryminacją w swoich środowiskach, a sytuacja taka ma ogromny wpływ na ich rozwój psychofizyczny. Często są wykluczani z grup koleżeńskich, czują się piętnowani i lekceważeni zarówno przez rówieśników oraz nauczycieli, co prowadzi do izolacji społecznej oraz załamania psychicznego, a w tym momencie pojawia się właśnie konieczność uzyskania natychmiastowej odpowiedniej pomocy medycznej oraz wsparcia psychiatrycznego.

Zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i organizacje pozarządowe organizują co prawda szkolenia dla nauczycieli w zakresie opieki i pomocy diabetykom, jednakże jeśli szkolenia te nie spotkają się z dobrą wolą oraz ludzką empatią, nie odniosą żadnego pozytywnego skutku. Nauczyciele nie mają bowiem obowiązku opieki, pomocy czy nadzoru nad przewlekle chorym uczniem, mimo ustawowego zobowiązania do dbania o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć szkolnych i przedszkolnych. Brak świadomego podejścia do chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży powoduje coraz częstsze przypadki depresji oraz podejmowania prób samobójczych wśród najmłodszego pokolenia Polaków. Jako poparcie zaistniałej sytuacji załączam wyniki ankiety przeprowadzonej przez wspomniane wcześniej stowarzyszenie „Słodka Jedynka” na grupie 415 rodziców dzieci chorych na cukrzycę typu 1. Dane z niej wynikające są alarmujące i wskazują na potrzebę pilnego zajęcia się problemem.

Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza podjąć niezbędne kroki w kierunku szybkiej odbudowy psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej?
Czy Ministerstwo Zdrowia rozważa możliwość wprowadzenia kompleksowych zmian systemowych zarówno w oświacie, medycynie oraz orzecznictwie, które mogłyby stworzyć solidny fundament i wpłynąć na zredukowanie przypadków zachorowań psychicznych?
Czy Narodowy Fundusz Zdrowia zagwarantuje odpowiednie środki finansowe, które zapewnią dzieciom i młodzieży z problemami psychicznymi możliwość skorzystania z fachowej pomocy medycznej bez zbędnej zwłoki?
Czy Ministerstwo Zdrowia rozważa zapewnienie wsparcia dla dzieci i młodzieży poprzez regularną obecność psychologów w szkołach?

INTERPELACJA 13512

Zgłaszający: Ewa Kołodziej, Piotr Adamowicz, Tomasz Aniśko, Mateusz Bochenek, Jerzy Borowczak, Małgorzata Chmiel, Janusz Cichoń, Zofia Czernow, Eugeniusz Czykwin, Joanna Fabisiak, Magdalena Filiks, Joanna Frydrych, Konrad Frysztak, Krzysztof Gadowski, Aleksandra Gajewska, Kinga Gajewska, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Elżbieta Gelert, Marta Golbik, Cezary Grabarczyk, Michał Gramatyka, Rafał Grupiński, Riad Haidar, Agnieszka Hanajczyk, Iwona Hartwich, Paulina Hennig-Kloska, Marek Hok, Klaudia Jachira, Maria Małgorzata Janyska, Michał Jaros, Joanna Jaśkowiak, Dariusz Joński, Marcin Kierwiński, Joanna Kluzik-Rostkowska, Tomasz Kostuś, Paweł Kowal, Iwona Maria Kozłowska, Michał Krawczyk, Robert Kropiwnicki, Wojciech Król, Marek Krząkała, Henryka Krzywonos-Strycharska, Maciej Lasek, Gabriela Lenartowicz, Katarzyna Lubnauer, Artur Łącki, Magdalena Łośko, Jagna Marczułajtis-Walczak, Rajmund Miller, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Killion Munyama, Małgorzata Niemczyk, Sławomir Nitras, Barbara Nowacka, Tomasz Piotr Nowak, Mirosława Nykiel, Paweł Olszewski, Katarzyna Osos, Małgorzata Pępek, Krzysztof Piątkowski, Agnieszka Pomaska, Paweł Poncyljusz, Grzegorz Rusiecki, Jakub Rutnicki, Grzegorz Schetyna, Krystyna Sibińska, Tomasz Siemoniak, Krystyna Skowrońska, Waldemar Sługocki, Marek Sowa, Franciszek Sterczewski, Mirosław Suchoń, Adam Szłapka, Krystyna Szumilas, Tomasz Szymański, Cezary Tomczyk, Małgorzata Tracz, Jarosław Urbaniak, Jarosław Wałęsa, Anna Wasilewska, Marta Wcisło, Monika Wielichowska, Mariusz Witczak, Witold Zembaczyński, Urszula Zielińska, Piotr Benedykt Zientarski, Tomasz Zimoch, Tadeusz Zwiefka

 

Bieżący komentarz

08 sierpień 2022
Im bardziej Kaczyński straszy UE, tym bardziej popada w śmieszność. Nikt nie będzie poważnie traktować człowieka, który zamiast wielkich funduszy woli dać Polakom biedę, bezprawie, niszczenie niezależności sędziowskiej i w konsekwencji - #Polexit. Symbol szaleństwa i upadku.

Aktualności

19 lipiec 2022
Wspólnie z Młodymi Demokratami z Dolnego Śląska spotkaliśmy się podczas wycieczki po Sejmie. Cieszę się, że na Dolnym Śląsku mamy młodych i aktywnych, którym zależy na przyszłości naszego kraju. Powodzenia w dobrej, wspólnej pracy!

Biuro Poselskie

we Wrocławiu

ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Poniedziałek - piątek 11.00-15.00
tel. 797 300 897 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.