Skip to main content

Interpelacja w sprawie najpilniejszych potrzeb w obszarze diabetologii

Szanowny Panie Ministrze,

dnia 13 kwietnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy, podczas którego zaproszeni goście – lekarze i eksperci - wskazali najpilniejsze, wciąż kluczowe niezaspokojone potrzeby w obszarze diabetologii.

Niewątpliwie największym wyzwaniem, na które wskazywał konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii Pan prof. Krzysztof Strojek pozostaje leczenie zespołu stopy cukrzycowej. Statystyki są bardzo niepokojące, ponieważ w Polsce wykonuje się z tego tytułu ponad 7 tys. amputacji rocznie, dlatego też konieczne jest wdrożenie niezbędnych zmian. Jedną z nich może być pozytywne rozpatrzenie karty problemu zdrowotnego w obszarze leczenia zespołu stopy cukrzycowej, którą jesienią 2020 r. złożył w ministerstwie prof. Krzysztof Strojek.

Jak podkreślają eksperci, pomimo iż w koszyku świadczeń gwarantowanych jest program kompleksowego leczenia ran przewlekłych, to ośrodki prowadzące pacjentów diabetologicznych niechętnie go kontraktują ze względu na jego konstrukcję. Dodatkowo Pani Elżbieta Szkiler - specjalistka pielęgniarstwa opieki długoterminowej podczas posiedzenia Zespołu zaznaczyła, iż pacjenci objęci programem leczenia ran przewlekłych muszą korzystać z porad w zakresie schorzenia tylko w jednej placówce, a to niewątpliwie jest bardzo utrudnione chociażby ze względu na dużą odległość od poradni.

Jako przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy pragnę zaapelować o przyspieszenie prac w tym zakresie tak, aby w Polsce powstał skoordynowany system opieki nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej, który dzisiaj jest niewątpliwie jedną z najpilniejszych potrzeb pacjentów z powikłaniami przy chorobie cukrzycy.

Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Na jakim etapie znajduje się projekt programu leczenia zespołu stopy cukrzycowej złożony w 2020 r. w Ministerstwie Zdrowia przez zespół ekspertów?
Czym spowodowany jest brak wdrożenia przygotowanego programu leczenia zespołu stopy cukrzycowej?
Czy Ministerstwo Zdrowia ze względu na liczne apele ekspertów dostrzega pilną potrzebę jak najszybszego wprowadzenia skoordynowanego systemu opieki nad pacjentem diabetologicznym pod kątem powikłania, jakim jest zespół stopy cukrzycowej?
Jakie programy profilaktyczne w zakresie chorób diabetologicznych są obecnie realizowane w ramach środków z Narodowego Funduszu Zdrowia?
Z wyrazami szacunku

Ewa Kołodziej
Poseł na Sejm RP

Zgłaszający: Ewa Kołodziej, Piotr Adamowicz, Tomasz Aniśko, Tadeusz Aziewicz, Mateusz Bochenek, Małgorzata Chmiel, Zofia Czernow, Eugeniusz Czykwin, Joanna Fabisiak, Joanna Frydrych, Krzysztof Gadowski, Aleksandra Gajewska, Elżbieta Gelert, Cezary Grabarczyk, Agnieszka Hanajczyk, Iwona Hartwich, Michał Jaros, Joanna Jaśkowiak, Marcin Kierwiński, Joanna Kluzik-Rostkowska, Tomasz Kostuś, Iwona Maria Kozłowska, Michał Krawczyk, Robert Kropiwnicki, Wojciech Król, Marek Krząkała, Henryka Krzywonos-Strycharska, Maciej Lasek, Gabriela Lenartowicz, Katarzyna Lubnauer, Artur Łącki, Magdalena Łośko, Krzysztof Mieszkowski, Sławomir Neumann, Tomasz Piotr Nowak, Mirosława Nykiel, Marzena Okła-Drewnowicz, Paweł Olszewski, Katarzyna Osos, Paweł Papke, Małgorzata Pępek, Katarzyna Maria Piekarska, Paweł Poncyljusz, Grzegorz Rusiecki, Grzegorz Schetyna, Krystyna Sibińska, Tomasz Siemoniak, Krystyna Skowrońska, Marek Sowa, Franciszek Sterczewski, Andrzej Szewiński, Tomasz Szymański, Cezary Tomczyk, Robert Tyszkiewicz, Jarosław Wałęsa, Marta Wcisło, Monika Wielichowska, Anna Wojciechowska, Witold Zembaczyński, Piotr Benedykt Zientarski

Interpelacja 41886 Odpowiedź