Skip to main content

Samorządowy Okrągły Stół we Wrocławiu

Samorządowy Okrągły Stół to rozmowa i wymiana doświadczeń. Jak budować relacje między samorządem i rządem, żeby skutecznie rozwiązywać problemy ukraińskich uchodźców?

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI