Skip to main content

Interpelacja w sprawie Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

Szanowny Panie Ministrze,

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego (dalej: Instytut) jest narzędziem polityki historycznej PiS, którego zadania w przeważającej części – zgodnie z ustawą – pokrywają się z zadaniami IPN. Instytut otrzymuje na swoją działalność olbrzymie dotacje z ministerstwa kultury, które przeznacza m.in. na zakup nieruchomości na całym świecie, m.in. w Niemczech (w centrum Berlina na Placu Paryskim), a w planach jest zakup nieruchomości w USA, Izraelu i Szwajcarii.

W związku z nabywaniem przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego coraz to nowych nieruchomości zarówno w Polsce, jak i za granicą, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie są roczne koszty w związku z bieżącą działalnością Instytutu i jego poszczególnych placówek w kraju i za granicą?

2. Jakie były wydatki na dotychczas zakupione na rzecz Instytutu nieruchomości w kraju i za granicą, a jakie są przewidziane koszty zakupu następnych?

3. Jakie i gdzie dokładnie (kraje, miasta) swoje placówki planuje Instytut utworzyć do roku 2025?

4. Ile etatów jest obecnie obsadzonych w Instytucie, a ile jest planowanych w związku z uruchomieniem nowych placówek za granicą? Jakie będą stawki wynagrodzeń pracowników w zagranicznych placówkach?

5. Jak będą rekrutowani pracownicy do zagranicznych filii Instytutu, na jakich zasadach?

6. Jakie konkretnie zadania i cele będą miały przypisane zagraniczne placówki Instytutu? Czym dokładnie będą się zajmowały?

Z poważaniem

Anna Wojciechowska

Interpelacja nr 33313

Zgłaszający: Anna Wojciechowska, Piotr Adamowicz, Tadeusz Aziewicz, Małgorzata Chmiel, Krzysztof Gadowski, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Cezary Grabarczyk, Rafał Grupiński, Riad Haidar, Michał Jaros, Ewa Kołodziej, Iwona Maria Kozłowska, Marek Krząkała, Henryka Krzywonos-Strycharska, Maciej Lasek, Gabriela Lenartowicz, Katarzyna Lubnauer, Rajmund Miller, Tomasz Piotr Nowak, Mirosława Nykiel, Tomasz Olichwer, Paweł Olszewski, Katarzyna Osos, Krzysztof Piątkowski, Agnieszka Pomaska, Paweł Poncyljusz, Grzegorz Schetyna, Krystyna Sibińska, Tomasz Siemoniak, Krystyna Skowrońska, Marek Sowa, Franciszek Sterczewski, Michał Szczerba, Adam Szłapka, Małgorzata Tracz, Jarosław Wałęsa, Witold Zembaczyński, Urszula Zielińska, Piotr Benedykt Zientarski