Skip to main content

Interpelacja w sprawie wprowadzenia zerowej stawki VAT na olej do celów grzewczych dla jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacji zapewniających zakwaterowanie uchodźcom z Ukrainy

Szanowna Pani Minister,

biorąc pod uwagę obecny czas pod względem wyższych cen oraz rosnącej z miesiąca na miesiąc inflacji w naszym kraju, coraz większa część mieszkańców wymaga wsparcia ze strony władzy centralnej. Taka sytuacja ma miejsce chociażby na terenach wiejskich, gdzie ogromna część budynków użytku publicznego, w tym chociażby oświatowej, ogrzewana jest za pomocą olejów opałowych.

Warto podkreślić, iż Tarcza Antyinflacyjna 2.0 nie wprowadziła obniżki podatku VAT na to paliwo, co powoduje dyskryminację gmin, które w ten sposób ogrzewają swoje obiekty. Koszt ogrzewania budynków oświatowych, sportowych oraz kulturalnych, których źródłem ciepła jest olej opałowy wzrósł ponad dwukrotnie w porównaniu do roku 2021. Bardzo często wyżej wymienione obiekty służą do zakwaterowania uciekających przed wojną Ukraińców, w związku z czym konieczność ogrzewania w tych obiektach diametralnie wzrasta. Generuje to dodatkowe, wyższe koszty nie tylko obiektów, których jednostką organizacyjną jest samorząd terytorialny, ale również tych należących do organizacji pozarządowych udzielających w tym trudnym czasie pomocy Ukrainkom oraz Ukraińcom.

Aby w rzeczywisty sposób odciążyć samorządy w tym temacie, należyte jest wprowadzenie zerowej stawki VAT na olej do celów grzewczych dla jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacji pozarządowych oraz objęcie ochroną taryfową samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność sportową.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

Czy Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić obniżkę podatku VAT na olej opałowy? Jeżeli tak, to od kiedy i w jakiej wysokości?

Ile środków finansowych dotychczas rząd przeznaczył na wsparcie samorządów udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy? Proszę o podanie dokładnych danych finansowych.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Schetyna

Interpelacja 33776