Skip to main content

Interpelacja w sprawie programu Polska Wschodnia

Szanowny Panie Premierze,

trwa trzecia edycja ponadregionalnego programu Polska Wschodnia, który wspiera inwestycje istotne dla szybszego rozwoju Polski Wschodniej, realizowane w różnych obszarach: od przedsiębiorczości, przez transport, klimat, po kulturę i turystykę. Przez dwie ostatnie edycje - na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 - z programu dla Polski Wschodniej korzystało pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

W perspektywie budżetowej 2021-2027 dołączy do nich również województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów - czyli region statystyczny mazowiecki regionalny. Z dotacji z programu korzystają zarówno małe i średnie firmy, innowacyjne start-upy, przedsiębiorstwa z sektora turystycznego i energetycznego, jak i samorządy oraz podmioty świadczące usługi publiczne, a także organizacje pozarządowe.

Na początku stycznia Rada Ministrów zakończyła ostatni etap prac na gruncie polskim nad programem Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (FEPW) i przekazała informację, że całkowity budżet programu będzie wynosił 2,5 mld euro.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Z jakich europejskich programów będzie finansowany program Polska Wschodnia?
  2. Jakie są części składowe budżetu zaplanowanego przez Radę Ministrów na program Polska Wschodnia?

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Schetyna

Interpelacja 33774