Skip to main content

Interpelacja w sprawie możliwości jednoczesnego utworzenia (od 1 września) szkoły przysposabiającej do pracy i zespołu szkół specjalnych oraz włączenia szkoły przysposabiającej do pracy w struktury zespołu szkół w tym samym dniu

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z wątpliwościami organów prowadzących szkoły specjalne zwracam się z zapytaniem dotyczącym dopuszczalności utworzenia jednocześnie od 1 września szkoły przysposabiającej do pracy i zespołu szkół specjalnych, przy czym włączenie szkoły przysposabiającej do pracy w struktury zespołu szkół następowałoby w tym samym dniu.

Zgodnie z zapisami art. 91 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. Warto podkreślić również, że akt założycielski utworzenia szkoły wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne.

W związku z powyższym bardzo proszę o udzielnie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy jest możliwe utworzenie szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołu szkół w terminie 1 września tego samego roku oraz włączenie do zespołu szkoły już istniejącej (podstawowej specjalnej) i nowo tworzonej (przysposabiającej do pracy), biorąc pod uwagę opinię rad pedagogicznych wydaną dopiero w dniu 1 września, kiedy jedna ze składowych dopiero powstanie?
  2. Czy jest też możliwe powierzenie funkcji dyrektora zespołu szkół dyrektorowi istniejącej szkoły podstawowej włączanej w struktury zespołu bez konieczności przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora zespołu i szkoły przysposabiającej do pracy?
  3. Czy w przepisach oświatowych nie powinna pojawić się kwestia uregulowania procedury przygotowania arkusza organizacji szkoły, która powstaje w dniu 1 września? Obecnie przepisy nie wskazują, kto przygotowuje arkusz w przypadku szkół, które rozpoczną działalność dopiero od 1 września.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Lenz
Poseł na Sejm RP

Interpelacja 32745

Zgłaszający: Tomasz Lenz, Piotr Adamowicz, Tomasz Aniśko, Tadeusz Aziewicz, Mateusz Bochenek, Jerzy Borowczak, Piotr Borys, Borys Budka, Małgorzata Chmiel, Janusz Cichoń, Zofia Czernow, Barbara Dolniak, Waldy Dzikowski, Joanna Frydrych, Kinga Gajewska, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Marta Golbik, Cezary Grabarczyk, Krzysztof Grabczuk, Rafał Grupiński, Riad Haidar, Krzysztof Gadowski, Agnieszka Hanajczyk, Iwona Hartwich, Marek Hok, Maria Małgorzata Janyska, Joanna Jaśkowiak, Dariusz Joński, Małgorzata Kidawa-Błońska, Marcin Kierwiński, Joanna Kluzik-Rostkowska, Ewa Kołodziej, Iwona Maria Kozłowska, Michał Krawczyk, Robert Kropiwnicki, Wojciech Król, Marek Krząkała, Maciej Lasek, Gabriela Lenartowicz, Katarzyna Lubnauer, Magdalena Łośko, Jagna Marczułajtis-Walczak, Rajmund Miller, Aleksander Miszalski, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Dorota Niedziela, Małgorzata Niemczyk, Tomasz Piotr Nowak, Marzena Okła-Drewnowicz, Tomasz Olichwer, Paweł Olszewski, Katarzyna Osos, Paweł Papke, Małgorzata Pępek, Krzysztof Piątkowski, Katarzyna Maria Piekarska, Agnieszka Pomaska, Paweł Poncyljusz, Jacek Protas, Monika Rosa, Grzegorz Rusiecki, Jakub Rutnicki, Grzegorz Schetyna, Krystyna Sibińska, Tomasz Siemoniak, Krystyna Skowrońska, Waldemar Sługocki, Marek Sowa, Franciszek Sterczewski, Andrzej Szewiński, Krystyna Szumilas, Tomasz Szymański, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Cezary Tomczyk, Małgorzata Tracz, Robert Tyszkiewicz, Jarosław Urbaniak, Jarosław Wałęsa, Marta Wcisło, Monika Wielichowska, Ryszard Wilczyński, Mariusz Witczak, Anna Wojciechowska, Witold Zembaczyński, Urszula Zielińska, Piotr Benedykt Zientarski, Tadeusz Zwiefka