Skip to main content

Interpelacja w sprawie przeznaczenia opłaty cukrowej na walkę z chorobami cywilizacyjnymi

Szanowny Panie Ministrze!

Podczas ostatniego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy, które odbyło się dnia 13 kwietnia 2023 r., poruszone po raz kolejny zostało m.in. zagadnienie podatku cukrowego.

Dietetycy od dawna zwracali uwagę na fakt, iż działania w zakresie ograniczania spożycia cukru są konieczne. Od 2010 r. liczba osób zmagających się z otyłością wzrosła o ponad 23 proc. Dziś problem dotyczy 8 mln dorosłych osób. Z informacji przedstawionych przez Polską Federację Producentów Żywności wynika, że po wprowadzeniu opłaty cukrowej w 2021 roku, pomimo podwyżki cen napojów słodzonych cukrem, sprzedaż tych produktów ponownie się zwiększa.

Zdaniem ekspertów naliczanie podatku w zależności od zawartości cukru w produktach skłoniłoby producentów do zmiany składu produktów na mniej kaloryczne, co bezpośrednio przełożyłoby się na ograniczenie spożycia cukru.

Zgodnie z założeniami ustawy środki pochodzące z wprowadzonego podatku cukrowego mają być wydatkowane na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, profilaktykę, edukację, a także programy, których celem ma być walka z chorobami cywilizacyjnymi. Eksperci z zakresu diabetologii podczas prac Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy ponownie wskazali na konieczność uszczelnienia systemu oraz wprowadzenia szczegółowego planu wydatkowania wpływów z podatku cukrowego. Eksperci wyrażają zaniepokojenie faktem, iż środki pochodzące z opłaty cukrowej nie są przeznaczane na pierwotne cele. Dotychczasowe doświadczenia budzą bowiem uzasadnione obawy, że pieniądze „rozpływają się w systemie”.

Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy do Ministerstwa Zdrowia bezpośrednio wpływają uwagi dotyczące nieprawidłowości w alokacji środków pochodzących z podatku cukrowego?
Jakie plany ma Ministerstwo Zdrowa wraz z Ministerstwem Finansów na uszczelnienie systemu dystrybucji wpływów z podatku cukrowego?
Czy Ministerstwo Zdrowia dysponuje danymi wskazującymi na poprawę sytuacji osób chorujących na cukrzycę po wprowadzeniu opłaty cukrowej?
Czy Ministerstwo Zdrowia rozważa możliwość wykorzystania wpływów z opłaty cukrowej z przeznaczeniem w szczególności na walkę z otyłością i nadwagą wśród dzieci i młodzieży?
Z wyrazami szacunku

Ewa Kołodziej
Poseł na Sejm RP

Zgłaszający: Ewa Kołodziej, Piotr Adamowicz, Mateusz Bochenek, Zofia Czernow, Joanna Fabisiak, Joanna Frydrych, Krzysztof Gadowski, Aleksandra Gajewska, Elżbieta Gelert, Agnieszka Hanajczyk, Iwona Hartwich, Joanna Jaśkowiak, Iwona Maria Kozłowska, Robert Kropiwnicki, Wojciech Król, Marek Krząkała, Henryka Krzywonos-Strycharska, Maciej Lasek, Gabriela Lenartowicz, Magdalena Łośko, Sławomir Neumann, Mirosława Nykiel, Marzena Okła-Drewnowicz, Katarzyna Osos, Paweł Papke, Małgorzata Pępek, Paweł Poncyljusz, Grzegorz Rusiecki, Grzegorz Schetyna, Krystyna Sibińska, Tomasz Siemoniak, Krystyna Skowrońska, Marek Sowa, Franciszek Sterczewski, Andrzej Szewiński, Jarosław Wałęsa, Marta Wcisło, Monika Wielichowska, Anna Wojciechowska

Interpelacja 41889 Odpowiedź